Transport dijkverbetering Ameland

Jatra is één van de partijen die het transport verzorgt voor de dijkverbetering op Ameland. De Amelander dijk wordt gemiddeld 35 centimeter verhoogd. Daarnaast wordt over een lengte van ruim 16 kilometer de dijkbekleding vervangen. Om deze werkzaamheden uit te voeren zal er ruim 800.000 ton klei, zand, breuksteen en granulaat aangevoerd worden vanaf het vasteland. Een grote logistieke klus! De werkzaamheden duren tot het najaar van 2017.

Opdrachtgever: Aannemerscombinatie Van den Herik - Jansma Drachten


Jatra B.V. | De Bolder 1 | 9206 AM Drachten | T: 0512 - 517300 | E: info@jatra.nl | KVK 01037513 0000