skip to Main Content

Duomix 0/8

Jatra bv levert twee producten die toepasbaar zijn als halfverhardingen: Duomix 0-8 mm en Duomix 0-22 mm. Duomix 0-8 wordt voornamelijk toegepast als halfverharding bij de aanleg van wandel- en fietspaden. Duomix 0-22 is uitermate geschikt voor parkeerterreinen, doordat de grovere gradering een beter draagvermogen heeft. Bij parkeerterreinen gaat het overigens om de parkeervakken, de aanrijroute van het parkeerterrein wordt veelal uitgevoerd in een elementenverharding of in asfalt.

Halfverhardingen worden ook toegepast als bermverhardingen.

Informatie

Duomix 0-8 mm is een mengsel van circa 85% gebroken LD-staalslak en circa 15% gegranuleerde hoogovenslak. Duomix 0-8 mm is geschikt als halfverharding voor wandel- en fietspaden, parkeerterreinen en bermen.

Duomix 0-8 mm wordt zowel toegepast als een halfverharding met een gesloten toplaag en als een funderingslaag bij een halfverharding met een splitlaag.

Duomix 0-8 mm is een materiaal waarbij de aslasten beter worden opgevangen en gelijkmatig naar de ondergrond worden verspreid. Dankzij de hoge verbrijzelingsweerstand, de hoekige korrelvorm en de korrelopbouw ontstaat na verdichting van de Duomix 0-8 mm een halfverharding en/of funderingslaag met een hoog draagvermogen. Door de hydraulische eigenschappen verhardt het mengsel na verloop van tijd en zal het draagvermogen in de tijd (geleidelijk) toenemen.

Back To Top