skip to Main Content

Straatmix 0/8

Straatmix 0/8 mm is een mengsel van 60% zand en 40% Duomix 0-8 mm. Dit maakt het tot een licht gebonden straatzand. Straatmix onder een elementenverharding biedt een betere weerstand tegen vervorming.

Informatie

Straatmix 0/8 mm voldoet aan de eisen van het Besluit Bodemkwaliteit en wordt geleverd met KOMO attest-met-productcertificaat.

Doordat Straatmix LD-staalslak bevat en daar in het algemeen een geringe hoeveelheid vrije kalk inzit, kan de pH in de nabijheid van de toepassing door uitspoeling van vrije kalk toenemen. Na verloop van tijd zal het effect verdwijnen door uitputting en carbonatatie. Of een pH-verhoging optreedt en de duur van een eventuele pH-verhoging hangen af van de lokale situatie (o.a. stroomsnelheid van het water), wijze van toepassen en bufferende capaciteit van waterbodem en oppervlaktewater.

Back To Top